Ngộ nhận sai lầm về ” Cơ địa ít sữa ” của các bà mẹ

77

Chuyện là thế này…

“Ôi, sao mà ác thế, người ta thuộc cơ địa ít sữa mới phải cho con bú sữa bột cho trẻ em. Thế mà suốt ngày những người đấy cứ vô tâm nào là sữa mẹ tốt thế nọ thế kia, nào là sữa bột cho trẻ em có hại thế nọ thế kia.

Chỉ cố ý khinh miệt và làm tổn thương những bà mẹ đã làm hết cách cũng không thể đủ sữa cho con như chúng tôi!..

Phổ biến khắp nơi, các bà mẹ bị ám ảnh rằng: “Mình thuộc cơ địa ít sữa, vì đã ăn rất nhiều móng giò và nhồi nặn bầu vú các kiểu, nhưng vẫn phải cho con bú sữa bột cho trẻ em, vì không đủ sữa!” (Đương nhiên, tưởng ăn móng giò nhiều sữa, và nhồi bóp bầu vú ra sữa lại là hai ngộ nhận khác nữa. Ở đây cái sai này dẫn đến cải sai tiếp theo).

Tôi cố gắng đi tìm khái niệm “cơ địa ít sữa” này trong khoa học sữa mẹ từ mọi nguồn thông tin tiếng Anh, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Khoa học đã kết luận chỉ có 2% các bà mẹ không thể nuôi con sữa mẹ hoàn toàn do các thể trạng bệnh lý, các bất thường về cấu trúc bầu vú, 98% các bà mẹ còn lại có thể nuôi con sữa mẹ hoàn toàn.

Khi người ta nói đến một hạn chế do “thể trạng đó là một tình trạng có thể cải thiện, và cho chúng ta có thêm hy vọng để cố gắng.

Khái niệm “cơ địa, nó giống như “bản án chung thân” phải chấp nhận, đừng hy vọng thay đổi. Một khái niệm dập tắt mọi hy vọng tình huống ít sữa tạm thời của một số ít mẹ sữa.

“Cơ địa ít sữa là một sự “nhồi sọ độc ác” áp đặt lên nhiều bà mẹ, mà chỉ cần hiểu đúng và làm đúng, họ có thể khắc phục tình trạng ít sữa, để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn.